یعنی نفر اول یا دوم، ‎آرای باطله است.

دیدگاهتان را بنویسید