عابد اکبری کجایی پسر؟
‏قربون اون بغض‌ات وقت پر کردن ویدئو برم.
‏صدای سیلی رو شنیدی یا نه؟/وحید اشتری

👈 علی‌اصغر عنابستانی در انتخابات مجلس دوازدهم شکست خورد.

دیدگاهتان را بنویسید