خبرگزاری فارس مدعی شد ۲۴ میلیون نفر! در انتخابات شرکت کرده‌اند؛ یعنی مشارکت حدودا ۴۰ درصدی. حتی بر فرض صحت این عدد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در ۴ دهه اخیر به وقوع پیوسته است.

دیدگاهتان را بنویسید