ادعای رسانه‌های به اصطلاح ارزشی مبنی بر شرکت دختران مهندس میرحسین موسوی در انتخابات توسط یکی از سه دختر ایشان تکذیب شد. همچنین شرکت سیدمحمد خاتمی در انتخابات که توسط یک خبرگزاری دولتی منتشر شده بود نیز تکذیب شد.

دیدگاهتان را بنویسید