ملتی که در انتخابات با ۳۵درصد، ۴۰درصد شرکت می‌کند. پیداست به نظام سیاسىِ‌شون نه اعتماد و اعتنا دارند، نه امید

دیدگاهتان را بنویسید