من در این دوره رأی نمی‌دهم ولی هیچ توصیه‌ای برای دیگران ندارم.

دیدگاهتان را بنویسید