مجری و متولی تابلوی روز شمار نابودی اسراییل که در میدان فلسطین و در مجاورت سازمان تبلیغات اسلامی نصب شده کیست؟

هرکس میداند اطلاع دهد درستش کنند که روزها کم و زیاد نشود. گویا مدتیست تابلو خراب شده.!!

دیدگاهتان را بنویسید