آن‌ روزها قیمت دلار ۱۴هزار تومان، سکه ۴.۵ میلیون، پراید ۵۰میلیون، مرغ ۱۳۰۰۰تومان و گوشت گوسفند ۹۲۰۰۰ تومان بود. 4 سال از این خیزش انقلابی گذشت، تا فراموش نشه 4 سال پیش ایشون چه وعده‌هایی داد و عملی نشد!

قالیباف 1399: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1400:در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1401: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1402:در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.

دیدگاهتان را بنویسید