همچنین در شهر رشت، مردم با پرتاب گلوله‌های برفی، ماشین نیروی انتظامی را مجبور به ترک محل تجمع مردم کردند.

دیدگاهتان را بنویسید