مگر همه مردمی که در رفراندوم شرکت می کنند “امکان تحلیل” دارند!!

امیر نوری:
⭕️ من رای نمیدم،
چون سواد سیاسی (امکان تحلیل) ندارم!
خمینی به بنی صدر رای داد ، با وجودی که کلی از او شناخت داشت بعد اونطوری شد…
رأی دادن خیانت است.

دیدگاهتان را بنویسید