رتبه سوم خودکشی
رتبه سوم در مهاجرت
رتبه اول جنگل‌زدایی
رتبه سوم بیشترین تورم
رتبه اول تصادفات جاده‌ای
رتبه اول عصبی‌ترین مردم
رتبه دوم غمگین‌ترین کشور
رتبه اول مصرف مواد مخدر
رتبه اول بیشترین تعداد اعدام
رتبه اول در حمایت از تروریست
رتبه اول در سرعت ابتلا به سرطان
رتبه‌ اول در بی ارزش‌ترین پول دنیا
رتبه اول در خشکاندن و فرسایش خاک
رتبه اول فساد در همه چیز

دیدگاهتان را بنویسید