احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات:
▪️چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دُبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!

▪️دولت مجوز داد که بانک ملی می‌تواند این چای را به شرط صادرات بفروشد.

دیدگاهتان را بنویسید