دنیای تونل های بزرگ زیرزمینی چیزی است که حماس را پس از هر تشدید نظامی بزرگ به ویژه در سال ۲۰۲۱، مصمم میکرد تا از آن مراقبت بیشتری کرده و اجازه ندهند سیستم تونل‌ها توسط حملات اسرائیل آسیب ببیند.

اسرائیل از نظر نظامی برای جنگ از طریق تونل با حماس آماده نبود و تنها واحدهای کوچکی را برای جنگ زیرزمینی آموزش داده بود و وسایل پیشرفته برای درگیری زیرزمینی گسترده تدارک ندیده بود.

اسرائیل متوجه شده که حماس در مورد حفر تونل کوتاه نمی‌آید و از خواب خودش هم زده است.

اسرائیل تا به حال چیزی از تونل های حماس نمی داند مگر از طریق تهاجمات زمینی و عوامل و کسانی که دستگیر می شوند.

حتی امروز، توانایی اسرائیل برای شناسایی تونل ها در غزه از اطلاعات (عامل یا مشابه) ناشی می شود و نه از طریق فناوری.

اسرائیل در طول جنگ 2014 در نوار غزه از اندازه تونل‌ها غافلگیر شد، اما در طول تهاجم زمینی کنونی از اندازه آنها بیشتر شگفت زده شد.

دیدگاهتان را بنویسید