یک دانشجو در دانشگاه علم و صنعت خطاب به علی مطهری، نامزد انتخابات مجلس نظام می‌گوید: در مورد کدام قانون اساسی صحبت می‌کنید؟ خیلی از دوستان ما در همین دانشگاه شکنجه شدند. قانون اساسی‌ که اجازه اعتراض به ما می‌دهد اما با کوچک‌ترین اعتراض با کور کردن و کشتن ما جوابمان را می‌دهند؟ هیچ حرفی ندارم، به جای “صدای ملت” اسم جبهه خود را “بازیچه حکومت” بگذارید.

علی مطهری در این جلسه می‌گوید؛ اگر دلتان به حال نظام می‌سوزد در انتخابات شرکت کنید و الا نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد و موجب براندازی می‌شود!

دیدگاهتان را بنویسید