در حالی که اکثریت مطلق مردم ایران قاطعانه مشارکت و حضور در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را خیانت به آزادی‌خواهان جان‌باخته سالیان گذشته می‌دانند، عده‌ای جیره‌خوار خائن با خوش‌قصی به نفع جنایتکاران، خون‌شویی می‌کنند.

در این بین، یکی از عناصر تبلیغاتی قرجه طیار، فرد فاسدی که به نام مردم گنبد کاووس و به کام جمهوری اسلامی کاندیدا شده، موهای سر خود را به شکلی مبتذل درآورده و برای جلب توجه عابران در خیابان لوده‌گری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید