شماری از آزادی‌خواهان در سطح شهر رشت، به منظور تحریم قاطعانه انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی، شعارنویسی کردند.

این شعارها شامل “رای بی رای”، “مرگ بر خامنه‌ای”، “نه به جمهوری اسلامی” و “برای آزادی” بودند.

دیدگاهتان را بنویسید