◀️ امروز رهبر انقلاب در دنیای آشفته نظام سلطه از جمهوریت نظام دفاع می‌کند؛ وقتی می‌بینیم نعمت رهبری اینگونه تمام است وظیفه‌ای جز تایید و تصدیق نیست!!

دیدگاهتان را بنویسید