اوکراین (در تقابل سایبری با روسیه)، آمریکا، پاکستان و ترکیه در رده های بعدی این لیست قرار دارند. جالبه که حدود ۴۵ درصد این حملات به هیچ کشوری منتسب نشده که معمولا توسط گنگهای ساییری (اونهم بیشتر از نوع باج افزاری) صورت گرفته که اعضای اصلی اونها از کشورهای مختلف هستند.

دیدگاهتان را بنویسید