🔹وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «انتظار دارد قیمت ها در ۸۰ درصد از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.»
🔹آرتی عربی نوشت: «جانت یلن در آستانه نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه بیست اظهار کرد:« پیش بینی های صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای مربوطه در مورد کندی گسترده در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ محقق نشده است.»
🔹وی افزود: «به جای آن رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسیده که از پیش بینی ها فراتر رفته و تورم کاهش یافته است. انتظار می رود قیمت ها در حدود ۸۰ درصد از کشورهای جهان در سال جاری کاهش یابد.»
🔹این مقام آمریکایی عنوان کرد: «در آینده نیز ریسک های پیش روی اقتصاد جهانی را مدنظر قرار داده و چالش های اقتصادی در برخی کشورها را رصد می کنیم، اما اقتصاد جهانی همچنان پایدار خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید