✍️امیر دبیری‌مهر
شاخص‌های مطلوب اقتصادی در ایران از زبان بغض‌آلود دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته و ‌دلسوز ایرانی که بخاطر حکمرانی نامطلوب و‌ سیاست‌های غلط، تحقق نیافته و کودکان زباله‌گرد و اسیب‌های اجتماعی و‌ کولبری و….نتیجه این ناکارآمدی است. آنچه ایران شایسته آن است و کشور ثروتمندی مثل ایران با رتبه دوم در منابع گاز و رتبه چهارم ذخایر نفت استعداد آن را دارد عبارت است از:
تولید ناخالص ملی ١٢٠٠ میلیارد دلاری
صادرات ٣۵٠ میلیارد دلاری
بودجه ٢۵٠ میلیارد دلاری
تورم ٣درصدی
رشد اقتصادی ۵ درصدی
ابران به تنهایی استعداد و زمینه رقابت اقتصادی با امارات و ترکیه ‌عربستان و‌قطر را دارد اما امروز در حوزه‌های رقابتی با هیچ‌کدام توان رقابت ندارد.
اما افسوس که واقعیات حاکم بر اقتصاد و‌ معیشت مردم بسیار دردناک تر از این است و دردناک‌تر اینکه برخی می‌گویند تا قله پیشرفت یک گردنه بیشتر باقی نمانده!؟ و این شعارهای توخالی و بی «‌اساس و سند بیش از هر چیز اینده را ترسناک می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید