مجموع تلفات رزمی دشمن از 24.02.22 تا 24.02.24

▪️پرسنل ‒ 409010 (+770)
▪️تانک ‒ 6534 (+8)
▪️وسایل نقلیه زرهی ‒ 12425 (+15)
▪️توپخانه – 9,952 (+36)
▪️ کاتیوشا – 999
▪️دفاع هوایی به معنی ‒ 684 (+2)
▪️هواپیما – 340 (+1)
▪️بالگرد – 325
▪️پهپاد – 7659 (+31)
▪️موشک های کروز ‒ 1905 (+2)
▪️کشتی/قایق ‒ 25
▪️ زیردریایی – 1
▪️وسایل نقلیه + تانکر – 12988 (+28)
▪️تجهیزات ویژه ‒ 1576 (+1)

دیدگاهتان را بنویسید