🗣 وزارت گردشگری ترکیه: ۲۱۱ هزار ایرانی در نخستین ماه ۲۰۲۴ به ترکیه سفر کردند.

دیدگاهتان را بنویسید