دیگه عرصه سیاسیت از لمپنیسم هم رد شده…
و گویا باز برگشتیم به زمان تاثیرگذاری شعبان بی مخ و حسین رمضون یخی و هفت کچلون و…در سیاست!!

دیدگاهتان را بنویسید