گوگل اعلام کرد خلق تصاویر توسط ابزار هوش مصنوعی چندوجهی خود موسوم به «جمینای» را به دلیل انتقادها از برخی تصاویر متوقف کرده است.

پژوهش‌هایی که در دو سال اخیر در مورد هوش مصنوعی مولد تصویر انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که این ابزارها در مورد غیرسفیدپوستان تبعیض قائل می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید