تولیدبرق از فیبر نوری توسط کاندیدای نمایندگی مجلس در گنبد کاووس!!!

دکتر سلیمان عباسی، کاندیدای نمایندگی مجلس از شهرستان گنبد کاووس در تبلیغات خود ادعا کرده در نظر دارد از فیبر نوری در بیابان‌های ترکمن صحرا برق تولید کند و به کشورهای همسایه بفروشد!
شاید به زودی شیرین کردن آب دریاها با کمک فیبر نوری نیز توسط سایر کاندیداها و نمایندگان مجلس مطرح شود!

در حقیقت یکی از شروط تایید صلاحیت همین بی‌سوادی و ناآگاهی این افراد از علم و اتفاقات روز دنیا است، برای دریافت مدرک تحصیلی دکتری یا بالاتر از آن نیز نیاز به تحصیل در دانشگاه نیست، از طریق انواع منابع غیر رسمی، این مدارک جعلی خریداری می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید