این جوان روزها در یک میوه‌ فروشی حوالی فلکه دوم صادقیه و شب‌ها هم در شهرداری کارگری می‌کرده است. پیکر پاکبان پل نیایش، هنوز دفن نشده و تلاش می‌شود، برای خاکسپاری به افغانستان بازگردانده شود.

متهم به قتل، با این که اعتراف کرده پاکبان را هل داده و او از پل پرتاب شده، اما مدعی شده، متوجه مرگ کارگر شهرداری نشده است و خواسته خانواده مقتول او را «حلال» کنند.

همکار مقتول که شاهد جنایت بوده، گفته عامل قتل بر پرشیایی مشکی سوار بوده، مقابل کارگران شهرداری توقف می‌کند، ناگهان از خودرو پیاده شده و بدون مقدمه، با مقتول گلاویز می‌شود و او را از پل به پایین پرتاب می‌کند. زمانی‌ که کارگران دیگر تلاش می‌کنند مانع فرار عامل قتل شوند، تهدید می‌شوند که آن‌ها هم از پل پرت خواهند شد. عامل قتل، سپس سوار خودرو شده و با همراهانش می‌گریزد. این شاهد افزوده، چند خودرو هم هنگام عبور از پل، از روی پیکر کارگر حدودا ۲۰ ساله عبور کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید