۱۵ ماه فوریه، درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، رد شد. رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید