این موسسه این مدل را با این توضیح انتشار داده که با توجه به تعداد بالای رای‌دهندگانی که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌اند، و اختلاف کم این دو کاندیدا در بعضی ایالت‌های کلیدی در میانگین نظرسنجی‌ها، این نقشه ممکن‌است به طور مکرر تا روز انتخابات تغییرات بسیار زیادی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید