جمعی از سربازان روسی در روستای اشغال شده تروروسکوف در استان دونتسک در اوکراین منتظر فرماندهان بوده و در فضای باز تجمع کرده بودند که توسط سه تیر موشک شلیک شده از سامانه هیمارس اوکراینی ها هدف قرار گرفتند. حداقل 65 نفر از نظامیان روس کشته شدند.

این تلفات موج انتقادات شدیدی در داخل روسیه به وجود آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید