در بین اسناد هک شده قوه قضائیه توسط گروه هکری عدالت علی، یکی از اسناد مربوط به تشکیل پرونده قضایی برای “پاول دوروف” مدیرعامل و موسس تلگرام است. عنوان اتهام مطرح شده در مورد مدیر عامل تلگرام «بر هم زدن نظم کشور» بوده است. سند دیگری که منتشر شده است نشان می‌دهد که “روح الله مومن‌نسب” بر علیه پاول دوروف شکایت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید