چون فردا روزی مردم اون مهر رو ببینن شرف و آبرو براتون نمیمونه

دیدگاهتان را بنویسید