اقامت در ایران با سپرده صدمیلیونی به صورت اقساط ۲۰ ماهه، ماهیانه ۵ میلیون تومان!! با کارت تردد، بیمه، گواهینامه، کارت کار و دیگر مزایا!

دیدگاهتان را بنویسید