همین مانده که تحریم‌ها هم گردن مردم انداخته شود که کوچکترین تقصیری در این مورد ندارند، و فقط هزینه آن را می‌دهند و سودش را اغلب کسانی می‌خورند که آنان را قدرت می‌دهید. انتخابات برای ایجاد یک مجلس کارآمد است و نه کاهش خیالی تحریم‌هایی که مسئولش مردم نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید