او در سه سالگی همراه با مادرش به طور غیرقانونی وارد ایران می‌شود و با خریداری شناسنامه یک کودک فوت‌شده ایرانی توسط خانواده‌اش، هویت ایرانی پیدا می‌کند و به مدرسه می‌رود.

شبرغان در شمال افغانستان مرکز تجمع قوم ازبک در این کشور است. شبرغان در واقع تلفظ تغییریافته شاپورگان است.

دیدگاهتان را بنویسید