⏺ لولا داسیلوا، اقدامات تل آویو در غزه را با جنایات هیتلر علیه یهودیان مقایسه کرد.

⏺پس از این، رهبر برزیل در اسراییل شخصیت نامطلوب اعلام شد تا زمانی که از سخنان خود عذرخواهی کند. اما سلسو آموریم، نماینده ویژه رئیس جمهور برزیل در امور بین الملل گفت که رئیس دولت قصد انجام این کار را ندارد.

⏺تا کنون بیش از صد نماینده برزیلی طوماری را برای استیضاح لولا داسیلوا امضا کرده اند.

⏺آنها معتقدند که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در واقع مرتکب جنایت رسمی شده است و درخواست استیضاح به عنوان “اقدامی در دفاع از امنیت ملی” می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید