⏺فردی که اولین تراشهٔ نیورالینک روی مغز او کاشته شد به‌طور کامل بهبود یافت و قادر به کنترل ماوس از طریق ذهن شد.

دیدگاهتان را بنویسید