◀️ جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس، در شبکه ایکس (توئیتر) پستی منتشر کرد و اتهاماتی را به ظریف منتسب کرد.

◀️ اگر برجام دیکته امریکا بوده، پس چرا دولت اصولگرای مطلوب کریمی قدوسی و امثال او از ابتدای روی کار آمدن شان در صدد احیای برجام برآمدند؟ نکند حسین امیرعبداللهیان را هم امریکایی ها قِل داده اند داخل وزارت امور خارجه ایران؟

◀️ اگر کسی برای تخریب کریمی قدوسی چنین دروغ هایی بسازد، آیا به مذاق او خوش می آید؟

1⃣ کریمی قدوسی در شبرغان افغانستان به دنیا آمده است. نام واقعی او “جمعه” است.

2⃣ در سه سالگی به ایران مهاجرت می کند و با استفاده از شناسنامه یک کودک فوت شده ایرانی و با نامی جدید، به مدرسه می رود.

3⃣ در دهه ۶۰ با سرویس اطلاعاتی اسرائیل مرتبط و از طریق آن وارد سیستم سیاسی ایران می شود.

دیدگاهتان را بنویسید