گروه هکری «عدالت علی» می گوید در سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات بسیاری از جمله جزئیات ۳ میلیون پرونده قضایی را به دست آورده است.

▫️اسناد ادعایی که گروه عدالت علی در فیلمش منتشر کرده:
1- مصوبات جلسه 6 کمیته چهره های خاص: احضار توماج صالحی، اخذ حکم جلب کتایون ریاحی توسط اطلاعات سپاه
2- نامه در مورد انتقال پرونده سپیده قلیان به تهران و شرح احکام صادره برای او در پرونده «اعتراضات هفت تپه».
3- نامه در مورد لیست اختلاس پرونده‌های مهم دادسرای ناحیه 32 تهران (خود لیست منتشر نشده).
4- مصوبات جلسه فوق العاده 732 شورای امنیت کشور در 6 مهر 1401 (سه صفحه)
5- نامه در مورد پرونده اتهامی سید محمد حسینی «دائر بر ارتشاء».
6- شرح اتهامات و دلایل موجود در پرونده محسن شکاری و نام شاکی او
7- تقاضای علنی بودن دادگاه محمد قبادلو، سامان صیدی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ابوالفضل مهری، محمد بروغنی، علی زرنقی، اشکان بلوچ، علی فرمانبر
8- گزارش سامانه رصد تبلیغات شبکه های ماهواره ای با نام «عملکرد سامانه مسدودسازی سایت ها و اپلیکیشن های دارای تخلف

دیدگاهتان را بنویسید