🔹بهرام جشان‌ بامری معلم بود.
او پدر و مادر، ۳ برادر، ۲ خواهر، زن برادر و ۴ برادرزاده‌‌اش را به قتل رساند.
خودش هم در درگیری با ماموران کشته شد.
بهرام فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و درشهر زهکلوت معلم بود.

🔹اگر عکس بهرام را پیش از این می‌دیدید، آخرین حدس در مورد جنایت احتمالی که از او می‌توانست سر بزند، هم قتل ۱۲نفر عضو خانواده از ۲تا ۷۰ساله نبود.

🔹بهرام ۲۲ ساله که چند روز پیش ۱۲ نفر از اعضای خانواده اش را در فاریاب کرمان با اسلحه به رگبار بست حالا روزنامه اعتماد در مصاحبه با یکی از اعضای خانواده او فاش کرده که ده سال پیش پدر بهرام و برادرانش خواهر او را که ان زمان دبیرستانی بوده به دلیل « صحبت با یک پسر» به قتل رسانده اند.

دیدگاهتان را بنویسید