در زمان شروع همه‌گیری کرونا، اظهارات و واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و کاربران ولایی به این بیماری وجود داشت. از جمله انتشار اطلاعات غلط و اغراق آمیز برای تبلیغ به شرکت در انتخابات!
این توییت نشان دهنده این است که چگونه برخی افراد با برداشت‌های غلط، همراه با توهم توطئه و توهم دسیسه‌های دشمن، نسبت به بحران‌های بهداشت عمومی، ناآگاه هستند.

کاربری در واکنش به این توئیت نوشته:
«این باید بخاطر این توئیت از خجالت آب می شد و زمین می رفت ولی عین خیالش نشد . چون خجالت را کسی می کشد که شرم و حیا داشته باشد»

دیدگاهتان را بنویسید