بررسی‌ها نشان می‌دهد عربستان در تمامی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ایران است. تنها در نرخ سن امید به زندگی هر دو کشور یک میزان پیشرفت را داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید