آندری کوستین، دادستان کل اوکراین، گزارش داد:
در مجموع، در بازه زمانی 30 دسامبر 2023 تا 7 فوریه 2024، دشمن حداقل 12 حمله به هفت منطقه اوکراین با این نوع موشک انجام داد. این گلوله ها 14 غیرنظامی را کشت و بیش از 70 نفر دیگر زخمی شدند.

حداکثر برد پرتاب موشک 650 کیلومتر تعیین شده است. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قطر این موشک ها بیشتر از نمونه های مشابه با منشاء روسی و شوروی است.

دیدگاهتان را بنویسید