واقعا بیمارستان را پلمپ کردید؟
که چرا زنانی که در اولین بارداری‌شان، سزارین را ترجیح داده بودند، پذیرش کرده؟

دیدگاهتان را بنویسید