رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، و عضو اتاق بازرگانی در مورد احتمال ورود نیروی کار به ایران از چین و بر اساس پروژه مسکن‌سازی چینی‌ها در ایران گفته که «چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن در ایران انتقال دهد، کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند.»

در حالی که انبوه‌سازان ایرانی به دلیل رکود بازار مسکن در حال ورشکستگی هستند جمهوری اسلامی به دنبال واگذاری چند محله تهران به چینی‌ها است تا در طرحی به نام «کلید به کلید» در بافت فرسوده، انبوه‌سازی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید