🗣️ آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد:
◀️ اسرائیل حالا بیشتر از قبل امن شده است. باید راه حل دو دولت را به نحوی که تضمین کننده امنیت اسرائیل از طریق تعهدات باشد، اجرا کرد.

◀️ ایران بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل و امنیت همه ما است و باید آن را به همراه نمایندگانش منزوی کرد!

◀️ فرصت استثنایی برای اسرائیل در خصوص ادغام در منطقه در ماههای آینده فراهم شده است!

◀️ تقریبا همه کشورهای عربی در حال حاضر خواهان ادغام اسرائیل در منطقه برای عادی سازی روابط هستند!

دیدگاهتان را بنویسید