بعد از آنکه ژاپن موقعیت اقتصادی خود را از دست داد، کشور آلمان سومین جایگاه جهانی اقتصاد را از آن خود کرد.

دیدگاهتان را بنویسید