مرندی و شریعتمداری که هیزم برای اروپا جمع می کردند کجا هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید