سپیده رشنو، نویسنده، شاعر و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که با تجمیع سه پرونده اش، حکم سه سال و۱۱ ماه حبس او اجرایی شده است و در چند روز آینده، خود را به اداره اجرای احکام اوین معرفی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید