این شرکت یکی از فروشنده‌های آیفون ۱۳ به قیمت ۲۰میلیون تومان بود که با تبلیغات گسترده بازیگرها، فوتبالیست‌ها و… موفق به جلب اعتماد و فریب مالباخته‌ها شده بود.

وب سایت این شرکت هم از حدود یک هفته پیش، به صورت کامل از دسترس خارج شده بود.

با امثال اکبر عبدی و بیرانوند بولد شد، مشتری جمع کرد، بعد یهو پول ۱۰ هزار نفر رو هاپولی کردند و رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید