دیشب چندین شهپاد انتحاری Magura V5 اوکراینی به ناو آبی‌خاکی کونیکوف از کلاس راپوچا حمله کردند و از هردو طرف استاربرد و پورت، ناو روسی را مورد اصابت قرار دادند‌‌.

باتوجه به ویدئو، خدمه ناو سعی داشتند با شلیک تسلیحات انفرادی از روی عرشه، شهپادهای انتحاری اوکراین را متوقف کنند که موفق نبودند.

در نتیجه اصابت چندین شهپاد انتحاری و به طبع انفجار‌های حاصل، ناو آبی‌خاکی کونیکوف امروز صبح در نزدیکی سواحل کریمه غرق شد.

این ناو در مارس سال 2022(هفته‌های ابتدایی جنگ) در حمله موشکی اوکراین(توچکا-U) آسیب دیده بود که امروز غرق شد، در نتیجه از 4 فروند ناو آبی‌خاکی کلاس راپوچا که تاکنون اوکراین به آنها حمله کرده است، 3 فروند غرق شده و یک فروند آسیب دیده است.

دیدگاهتان را بنویسید